Wat kan, wat niet?

Do's:

 • Geniet van het evenement.
 • Maak zoveel plezier als je wilt.
 • Wees hoffelijk voor anderen.
 • Respecteer de richtlijnen van seingevers en andere medewerkers.

Don'ts:

 • Neem geen glaswerk en glazen flessen mee.
 • Gebruik geen sterke dranken. Zij zijn niet toegelaten en worden in beslag genomen.
 • Gebruik geen drugs of andere verboden middelen.
 • Deel geen flyers uit voor andere evenementen. Dat staan we niet toe om de netheid van ons event te vrijwaren. We kunnen hierop helaas geen uitzonderingen maken.
 • Draag geen grote tassen of rugzakken, indien mogelijk.
 • Laat alle scherpe voorwerpen thuis.
 • Laat ook honden thuis. Zij zijn niet welkom in de eventzone of langs het parcours.