Wat kan, wat niet?

Do's:

  • Geniet van het evenement.
  • Maak zoveel plezier als je wilt.
  • Wees hoffelijk voor anderen.
  • Respecteer de richtlijnen van seingevers en andere medewerkers.

Don'ts:

  • Neem geen glaswerk en glazen flessen mee.
  • Gebruik geen sterke dranken. Zij zijn niet toegelaten en worden in beslag genomen.
  • Gebruik geen drugs of andere verboden middelen.
  • Draag geen grote tassen of rugzakken, indien mogelijk.
  • Laat alle scherpe voorwerpen thuis.
  • Laat ook honden thuis. Zij zijn niet welkom in de eventzone of langs het parcours.