Weetjes

  • De politie heeft aangekondigd verscherpte controles uit te voeren tegen wildplassen en GAS-boetes uit te schrijven. Maak gebruik van de voorziene toiletten.
  • De politie laat ook weten extra te controleren op het gebruik van glas rondom het parcours. Het gebruik van glas is verboden tijdens het evenement, onder andere om te vermijden dat er glas op het parcours terechtkomt en renners lekrijden (of nog erger). Bij overtreding zullen ook hiervoor GAS-boetes worden uitgeschreven.